Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc żywnościowa

Utworzono dnia 20.11.2017
Czcionka:

Informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowicach realizowany będzie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

W ramach podprogramu udzielana będzie pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci paczek żywnościowych, które są przekazywane bezpłatnie.

 Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego wynoszącego:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł ( 200 % wynosi  1268,00 zł)

  • dla osoby w rodzinie 514,00 zł  ( 200% wynosi 1028,00 zł)

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach informuje, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się do tut. Ośrodka do dnia 24.11.2017 r. w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności.

Osoby zainteresowane muszą dostarczyć zaświadczenia o dochodzie za miesiąc październik 2017 r.

Wszelkie informacje uzyskać można u pracowników socjalnych GOPS Masłowice tel 44 787 46 01, 44 680 10 14

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 72

W tym miesiącu: 155

W poprzednim miesiącu: 220

Wszystkich: 18247

Zegar