Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dzień wolny od pracy

Utworzono dnia 25.10.2017
Czcionka:

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

 

 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWICACH

z dnia 24 października 2017 r.

 

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach -  dzień 31 października 2017 r. -  dniem wolnym od pracy.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy    ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.  ),  zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustalam  dzień 31 października 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach.
  2. W dniu 31 października 2017  r. GOPS w Masłowicach będzie nieczynny.
  3. Dzień 31 października 2017  r. nie podlega odpracowaniu z uwagi na treść art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (dzień 11 listopada 2017 r.).

 

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w GOPS Masłowice.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                   Kierownik GOPS Masłowice

(-) Krystyna Drzewowska

 

 

 

   

 

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 72

W tym miesiącu: 155

W poprzednim miesiącu: 220

Wszystkich: 18247

Zegar